5 sie 2015

,   |  No comments  |  

Konferencja: "Fukierowie: wino – historia – sztuka"Klub Historii i Kultury Wina 

przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki

serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej sesji naukowej:

Fukierowie: wino – historia – sztuka 

"Henryk Fukier, właściciel winiarni w Warszawie i ofiarodawca darów na Zamek Królewski na Wawelu, w hallu swego domu. Z lewej, na ścianie widoczna płaskorzeźba króla Stanisława Augusta Poniatowskiego", źródło: NAC http://www.audiovis.nac.gov.pl/

Okazją do organizacji sesji jest 500. rocznica przyjęcia praw miejskich Warszawy przez Jerzego Fukiera, w grudniu 1515 roku, co zapoczątkowało trwającą ponad czterysta lat obecność rodu Fukierów w historii Warszawy.

Sesja planowana jako całodniowa odbędzie się 15 stycznia 2016 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy Rynku Starego Miasta 27 w Warszawie (kamienica Fukierowska).

Sesja podzielona będzie na trzy posiedzenia. Pierwsze poświęcić chcemy historii rodu Fukierów, ich winiarni, kolekcjom, działalności publicznej.
Podczas drugiego chcemy szerzej spojrzeć na historię handlu winem w Polsce, przyjrzeć się asortymentowi win popularnych niegdyś w naszym kraju, funkcjonowaniu historycznych składów wina i winiarni, zagadnieniom transportu wina i pozycji społecznej kupców wina.
Trzecie posiedzenie będzie miało formę panelu dyskusyjnego na temat polskiej kultury wina i jej historycznych źródeł.
Organizatorzy planują wydanie drukiem tomu posesyjnego.

Prosimy o przesyłanie propozycji tematów wystąpień do 16 listopada 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: ow.shs@shs.pl lub gabriel.kurczewski@gmail.com
Pod te adresy należy także kierować wszelkie zapytania dotyczące sesji.

Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt wystąpienia i krótką notkę biograficzną, charakteryzującą zakres zainteresowań badawczych.
Informacje o przyjęciu wystąpień i program sesji ogłoszone zostaną 30 listopada.


Komitet organizacyjny sesji:

prof. Wojciech Włodarczyk
dr Artur Badach
dr Dorota Dias-Lewandowska
Gabriel Kurczewski - Sekretarz sesji

0 komentarze: