5 sie 2015

,   |  No comments  |  

O jedzeniu, tradycji i historii na X Festiwalu Smaku w Grucznie

W programie tegorocznego Festiwalu Smaku w Grucznie, wśród licznych uciech dla żołądka i ducha, niezwykłe wydarzenie dla wszystkich pasjonatów historii i kuchni, a szczególnie dla wielbicieli win z Alzacji.

Food, tradition and history. 
Experiences and perspectives of the registration of the food heritage on the UNESCO list

Jedzenie, tradycja, historia. 
Doświadczenia i perspektywy rejestracji dziedzictwa żywieniowego na liście UNESCO

Gruczno, 23 VIII 2015 r. 
Spotkanie w ramach X Festiwalu Smaku w Grucznie

Program spotkania:

Dr Loïc Bienassis, European Institute of Food History and Culture, Food as a cultural heritage – The registration of the French Gastronomic meal on the UNESCO list of Intangible Cultural Heritage (Jedzenie jako dziedzictwo kulturowe. Rejestracja gastronomicznego posiłku Francuzów na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO).

Prof. Isabelle Bianquis, L’Équipe Alimentation (LÉA), University François Rabelais, Tours, European Institute of Food History and Culture, Food: A key to understanding the whole culture. An example: the Alsasce wine (Jedzenie: klucz do zrozumienia kultury. Przykład wina z Alzacji)

Dr Ihor Lylo, Ivan Franko National University in Lviv, The cuisine of Lviv: great history and a glorious future... (Kuchnia lwowska: wielka historia i wspaniała przyszłość)

Prof. Jarosław Dumanowski, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK w Toruniu, Gingerbread or a goose? Perspectives of the Polish registration on the UNESCO list of Intangible Cultural Heritage
(Piernik czy gęś? Perspektywy polskiego wpisu na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO)

Impuls kulturalno-kulinarny:
Maciej Nowicki (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Tomasz Welter, szef kuchni w restauracji Hotelu Vistula w Świeciu

0 komentarze: