Artykuły o historii wina i kuchni

Część moich artykułów, prezentacji, recenzji zamieszczam na portalu academia.edu
Wszystkim miłośnikom historii wina i kuchni polecam spędzenie kilku minut na stronach Academii, znajdziecie tam mnóstwo interesujących artykułów, a kilka minut z łatwością zamieni się w kilka godzin lub nawet dni!

Poniżej lista tekstów winiarskich i kulinarnych, które udało mi się popełnić w ostatnich latach (część z nich pod dawnym nazwiskiem)

Książka:

D. Dias-Lewandowska, Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce, od połowy XVII wieku do początku XIX wieku, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2014.

Rozdziały w monografiach:

 • D. Dias-Lewandowska, Traditional and Polish Tokay vs. Modern Foreign Champagne: Wine and Identity in Poland from the late Seventeenth to the early Nineteenth Century, [w:] Biographies of Drink, red. Tonner D., Hailwood M., Cambridge Scholars Publishing 2015, s. 138-157.
 • D. Dias-Lewandowska, M. Sikorska, Jeść i pić w Rzeczypospolitej sarmackiej [w:] Sarmacka pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem, red. Dybaś B., Woldan A., Ziemlewska A., Warszawa 2014, s. 105-122.
 • D. Dias-Lewandowska, Polskie picie oczami Niemców i Francuzów – zmiana czy długie trwanie? [w:] Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec, red. Zienatara W., Mikołajewska A., Warszawa 2014, s. 133-145.
 • D. Lewandowska, A na stempel szampańskie! Carrière du vin champenois en Pologne, [w:] De la Vigne en Champagne au vin de Champagne. De l’âge de Bronze à l’âge industriel, red. Demouy P., Morell M.-H., Dijon 2013, s. 225-236.
 • D. Lewandowska, „Le vin blanc aigrelet, qu'on appelle vin de France”. La fraude dans la construction du goût du vin français en Pologne XVIIe-XVIIIe siècles, [w:] Territoires de l'illicite : ports et îles. De la fraude au contrôle (XVIe-XXe), red. Figeac M., Lastécouères Ch., Armand Colin, Paris 2012, s. 377-388.
 • D. Lewandowska, Frankfurt (Oder), Thorn, Königsberg – Die Gemeinschaft des Geschmacks?, [w:] Mobilitär und regionale Vernetzung zwischen Oder und Memel: Eine europäische Landschaft neu zusammensetzen, red. Kurilo O., Berliner Wissenschafts-Verlag 2011, s. 105-120.
 • D. Lewandowska, Historia kwaśnego francuza. Ewolucja pojęcia dobrego smaku i wyobrażeń o winie francuskim w Polsce, [w:] Historie kuchenne : rola i znaczenie pożywienia w kulturze, red. Stolična R., Drożdż A., seria Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis vol. II, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 34-44.
Artykuły:

 • D. Dias-Lewandowska, Gastronomia i astronomia – dietetyka humoralna i drabina bytów żywieniowych, „Wiadomości historyczne” nr 5, 2014, s. 25-28.
 • D. Dias-Lewandowska, M. Sikorska, Po krzyżacku: o wielkim mistrzu, zielonej kurze i anyżowych ciasteczkach. Rozmowa z Bogdanem Gałązką, szefem kuchni restauracji zamkowej w Malborku, „Wiadomości Historyczne”  nr 5, 2014, s. 40-42.
 • D. Lewandowska, Od węgrzyna do szampana. Wino, smak i wyróżnienie w Polsce XVII-XVIII w., „Przegląd Historyczny”, t. CII zesz. 4, 2011, s. 697-714.
 • D. Lewandowska, Wino i medycyna, „Meritum”, nr 1/2011, s. 9-10.
 • D. Lewandowska, Szampan. Wino, moda i luksus, „Mówią Wieki”, numer specjalny: Dzieje Kuchni Polskiej – Kuchnia XIX-wieczna 2010, s. 69-73.
 • D. Lewandowska, Szampan w Polsce. Moda i sukces, „Magazyn Wino”, nr 1 (43) 2010, s. 44-46.
 • D. Lewandowska, Nie tylko węgrzynem Polska stała, „Mówią Wieki”, numer specjalny: Kuchnia Staropolska 2009, s. 87-91.

Recenzje:

 • D. Dias-Lewandowska, Recenzja: Raimo Pullat, Risto Pullat, Morze wódki. Przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013, "Zapiski Historyczne", t. LXXX, r. 2015, z 1, s. 146-148.
 • D. Lewandowska, Recenzja: Philippe Meyzie, L’alimentation en Europe à l’époque moderne. Manger et boire XVIe s. – XIXe s., Armand Colin, Paris 2010, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 2/2011, s. 258-261.
 • D. Lewandowska, A. Kleśta-Nawrocka, Sprawozdanie: Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze”, konferencja w Cieszynie, 19-20 czerwca 2009 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 3-4 (R. LVII) 2009, s. 471-473. 

Artykuły w internecie:

 • Na stronie projektu Silva Rerum Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie znajduje się kilkadziesiąt artykułów mojego autorstwa dotyczących historii wina, kuchni i dietetyki.
 • D. Lewandowska, Kultura, wino i stereotypy. Dlaczego wino francuskie jest drogie, kwaśne i niedobre?, Polski Instytut Antropologii ww.pia.org.pl, 2009.